Vanochtend vroeg lag ik te denken over de Bijbelse uitdrukking: "Gewogen en te licht bevonden" en hoe dat tegenwoordig waarschijnlijk behoort te veranderen in "Gewogen en te zwaar bevonden" Ik denk hierbij aan Amerikaanse voedselwaardering: hoe minder calorieen hoe beter, aan de strijd tegen obesity (zwaarlijvigheid?), wedstrijden van overwichtige lieden wie er het meest gewicht verliest, gij zijt het zout der aarde, en meer dergelijke Bijbelse uitdrukkingen. Trouwens, het Grieks 'epitheton' voor een goed huishouden - "knise"- oftewel "gevuld met het aroma van gesmolten vet" - lijkt ook niet echt "kosher" c.q. "p.c." (politically correct) meer, en ook zelfs niet "e.c." of "economically correct" hoewel ietwat beter gezien het wortelwoord "oikos" (huishouden) er in zit. ok daar gaat ie:.... ik kroop uit bed en googelde de uitdrukking en liep daarbij eea van de Nederlandse Taal-leraar tegen het lijf en het viel mij op (it fell me up) hoe dat aan het verengelsen is, weshalve ik besloot een paar stukkies van dat proza automatisch in het Engels te doen vertalen door vernoemde Google: Early this morning I pondered and wondered about the Biblical expression: "Weighed and found too light" and how nowadays that should probably be converted to "Weighed and found too heavy" I am thinking about American conceptions of food: the fewer calories the better, about the struggle against obesity (heavy body weight?), contests of overweight personalities who has lost most weight, you are the salt of the Earth and similar Biblical expressions. Similarly, the Greek 'epitheton ornans' for a good household - "knise" - i.e. 'smelling of smolten fat' does not appear quite "kosher" c.q. "pc" anymore, and not even "e.c." or 'economically correct" - a little better because it contains the rootword 'oikos' or 'household'...ok here we go:.. I crawled out of bed and googled the expression and came across a link to the Dutch Language-teacher at which time it fell me up (I noticed - see my story about little Lexa) how Dutch seems to become more and more Anglized (Americanized), which in turn led me to have Google autonmatically translate some of the pieces of Double Dutch prose into English:

Ben Oostdam story # 687

TRANSLATING DOUBLE DUTCH TO AMERICAN ENGLISH

BLO fecit 20110214 Valentine - stories