Ben Oostdam story # 364

GOING LEGALLY BARE BREASTED IN NEW YORK
AND GETTING PAID FOR IT !TRY IT SOMETIME AND
KEEP ME ABREAST ..

.
Exampe of Google translation
from original Dutch to American (?)/Dutch(?) English ......... The city of New York, a young woman 29,000 dollars because they wrongly when she was arrested
with bare breasts rondliep.

Sinds 1992 is het er voor vrouwen namelijk officieel toegelaten om met blote boezem rond te lopen.
Since 1992, it is for women to officially admitted to running around naked breasts.
De 27-jarige kunstenares Jill Coccaro, die door het leven gaat als Phoenix Feeley, wist dat.
The 27-year-old artist Jill Coccaro, who goes through life as Phoenix Feeley, knew that.
Een ijverige agent echter niet, schrijft de New York Post.
A diligent agent does not, writes the New York Post.

Borsten
Breasts
:
De vrouw trok tijdens een kunstvoorstelling in 2005 het bovenste deel van haar overall
naar beneden om af te koelen, en vond dat blijkbaar aangenaam.

The woman withdrew in 2005 during a kunstvoorstelling the upper part of its overall downward to cool,
and that was apparently pleasant.
Om half twee 's nachts liep ze zo nog over straat, waar een agent haar opmerkte.
For half past one night she went so still on the streets, where her agent said.
Hij droeg haar op zich te bedekken.
He instructed her to cover.
Ze weigerde en zei hem dat ze net zoals een man het recht had om met bloot bovenlijf rond te lopen,
wat een rechtbank in 1992 zo had bepaald.

She refused and told him that they like a man had the right to walk around naked torso,
a court in 1992 had so determined.
De agent geloofde er niks van.
The agent believed nothing of it.
Hij nam haar mee naar het bureau en liet haar zelfs een psychologisch onderzoek ondergaan.
He took her back to the office and let her even undergo a psychological examination.

Regeling
Order
Feeley zat twaalf uur in de cel voor ze terug werd vrijgelaten.
Feeley Saturday twelve hours in the cell before they were released back.
De kunstenares liet het daar niet bij, en dagvaardde de stad en de agenten die haar hadden opgepakt.
The artist was not content with it, and summons the city and the agents who had arrested her.
Ze kwam nu tot een regeling met de stad, waardoor ze 29.000 dollar krijgt, zo'n 21.700 euro.
They now came to an arrangement with the city, which they will receive 29,000 dollars, about 21,700 euros.

(hln)
http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_495990.html?wt.bron=categorieArt3

BLO fecit 20080510 - Stories