Ben Oostdam's verhaal/story # 463

LEVENSLOOP van DICK GAGEL

Woord vooraf/Preface: Dick nam contact op met mij per Email ivm het 1952-7 Nationale Handelsbank gedeelte
van mijn Autobiographie. Hij gaf mij toestemming onderstaand relaas als een van mijn verhalen te gebruiken.
De diverse "links" zijn van mijn hand. Hartelijk bedankt, Dick, en beste wensen!
Je vroeg me wat ik in de post-NHB jaren heb uitgevoerd. Daar zal ik een beknopt
overzicht van geven, maar eerst even bij het begin beginnen.
Ben van Mei 33. Chr HBS-B/A(Moreelse/Pieter de Hooghstraat).
Wilde eerst naar Den Helder(!) voor Admin Dienst. Mijn vader, goede
christen/socialist/pacifist deed navraag en vond dat ik met mijn bril zelfs daarvoor niet
in aanmerking zou komen. Tussenspel: hijzelf werkte in de crisisjaren bij De Javasche
Bank en stond op nominatie naar NI te worden uitgestuurd. Daar stak mijn moeder
een stokje voor en dat heeft de jonge Gagel-familie ettelijke jaren in een Jappenkamp
bespaard. Toen ik bij de NHB was beland – ik wilde toch de wereld zien – en naar
Bombay vertrok was hij wel een klein beetje jaloers...
Vanuit die HBS volgde ik Wim Uittenbogaard, Amstelveen die het jaar daarvoor was
aangemonsterd. Later nooit tegengekomen, zal wel vroeg verdwenen zijn.
Opmerkelijk vind ik wel - ook uit jouw ervaring - dat er een ontzettend groot verloop
moet zijn geweest in die naoorlogse jaren. Frank Goldberg e.g. was een blauwe
maandag in Hongkong toen hij al verdween om koelkasten te gaan verkopen. Ik ken
een oudere Meertens (eerste na-oorlogse lichting) die in '52 op verlof op de Ginckel
uit Bangkok kwam en zijn amateur film vertoonde van recente koningskroning daar.
Had altijd z'n camera bij de hand, later in Djakarta, voor interessante tafrelen.
Van mijn jaargang ben ik afgezien van Dick Schotanus, alleen Jan Bos in Tokyo
tegengekomen, die voor ik naar Indonesie werd overgeplaats wegens wangedrag werd
gerepatrieerd.
Dat soort situatie heeft voor mij later mijn overplaatsing van Djakarta naar Medan als
kasPP ten gevolge gehad ter vervanging van de incumbent. Niet omdat ik zo goed was
– er waren bosjes meer lui met veel grotere senioriteit in Djakarta – maar omdat ik
vanuit Tokyo zo vermetel was geweest bij de British Bank of the Middle East die
Bombay (en Calcutta) hadden overgenomen, te solliciteren. Nooit reactie van hen aan
mij maar ze stuurden mijn epistel wel door naar Singel 250! Houden zo'n vent...
Hoe ik daar allemaal achter ben gekomen weet ik niet meer.
Na 3 jaar dus op eigen kracht terug – had ik een jaar of zo gewacht dan had dat op
NHB kosten kunnen gebeuren nadat Sukarno alle Nederlanders hun conge had
gegeven. Per schip naar de USA waar ik vond dat ik bij de BoA, San Francisco
meteen zou kunnen werken, maar omdat ik alleen op een touristen visum reisde ging
dat niet door. In LA bij BoA Dick Schotanus opgezocht die als oud-militair in
Indonesia de dans was ontsprongen daar na Tokyo te worden overgeplaatst.
Heeft me wel de ogen geopend voor de vele kansen bij Amerikaanse banken.
Terug in Nederland meteen gesolliciteerd bij de Nederlandse Overzee Bank die lui
aantrok voor Zuid-Afrka. Ontmoette daar Aart de Jong (ex-Bombay en Wim
Slootweg, ex-Osaka en Djakarta) die driftig bleven solliciteren naar andere posities.
Wim kwam als filiaalhouder bij de Twentsche Bank terecht ergens in oost Nederland
en Aart werd aangenomen bij de First National Bank of Nevada. Bauk Koudenburg
was al vertrokken naar Maracaibo voor de HBU.
Ik uiteindelijk per emigrantenschip naar ZA – vertrok op de allerlaatste dag waarop
ik me anders - na veel uitstel! - had moeten aanmelden voor de militaire dienst...
Nederlandse Bank voor Zuid Afrika, Head office Fox Street, International Banking – I
think – erg vaag die tijd. Toen de oproep ging van “Young men go North”, liet ik me
vrijwillig overplaatsen naar Salisbury, toen nog deel van Fed. van Rhodesia en
Nyasaland wat me stukken beter aanstond dan de atmosfeer in Joh'burg – een beetje
koloniaal nog.
Liet m'n aanstaande vrouw uit Nederland overkomen – ook per emigrantenschip – en
haalde haar op in Capetown. Via ports per de onvolprezen Union Castle Line naar
Beira en vandaar overland per trein naar Salisbury waar we in 1958 trouwden en
waar onze oudste dochter een jaar later verscheen. Had mijn vrouw Netty al eerder
gezegd dat Afrika een zijsprong was en dat ik uiteindelijk voor een Amerikaanse
bank wilde werken. Meteen bij aankomst ons op de wachtlijst bij het US Consulaat
laten plaatsen.
Kreeg van Aart te horen dat de FNBoN wel meer Nederlanders met overzeese
bankervaring wilde aantrekken en dat m'n kansen er goed voorstonden.Wij ons
mentaal voorbereiden om weer te emigreren toen Aart uit Honolulu liet weten dat hij
het zelfs beter vond bij de Bank of Hawaii! Kom dus ook maar hier...
Indertussen waren we aan de top van de Nederlandse quota gekomen en of we maar
zo vriendelijk wilden wezen te demonstreren dat we over 1000s$ beschikten om niet
ten laste van de US samenleving te komen. Paniek, die snel verdween toen ik kort
daarop kon aandragen met brief inhoudende een aanstelling bij de BoH – accepted
sight unseen – wat alle $$ condities van de tafel veegde...
Wij dus halfweg de wereld verwijderd alles van de hand gedaan en via Nederland
gereisd om onszelf en kleindochter bij familie thuis te presenteren. Na een pre-jet
flight in Honolulu aangekomen waar we vrijwel meteen konden intrekken in een huis
(Kaneohe) naast dat van Aart waarvan de bewoners naar de Mainland terugkeerden.
Dat deden Aart en gezin kort daarna ook daar hij vond dat hij zich verrekend had de
Cashier voor wie hij als assistent al die tijd had gewerkt, te kunnen opvolgen. Nu staat
een Cashier vrij dicht onder de President en er waren diverse Senior Vice Presidents
op de promotieladder die veel meer aanspraak op die positie hadden.
Ik kwam vrij spoedig op de Foreign Dept. terecht waar de manager weinig idee had
van overseas banking. Spoedig kwam Rudy van Pestel opdagen (ex Hongkong,
Bombay en Tokyo) die voor de 2e keer mijn baas werd. Samen drastisch dat Foreign
omgezet in International Banking en nieuwe wereldwijde connecties aangeknoopt,
vooral Australia, Philippijnen en Japan.
Ik was dus in Honolulu van ruwweg 1960 – 63 en inmiddels verhuisd naar Kailua,
vrij dicht bij het strand waar vrouw en 2 dochters vaak te vinden waren. In Kaneohe
hoek Kam.V H'Way/Likelike H'Way naar de Wilson Tunnel waar je zo dicht onder de
Ko'olau Range met z'n laaghangende wolken zat dat het s'middags vroeg al donker
was – niet mijn idee van de tropen!
In '62 werd eerste overzeese branch in Guam gesticht waar Rudy en ik dus dagwerk
aan hadden alle connecties voor aan te leggen aangezien dat voor internationale
zaken geheel autoniem zou fungeren, dwz onafhankelijk van Honolulu IBD.
Management waren ontoereikend getrainde Honolulu staff die er maar wat van
maakten. Ik werd daarop letterlijk gesmeekt door een vervangende manager met hem
naar Agana te vertrekken. Dat gebeurde na veel uitstel – Netty was goed 8 maanden in
verwachting van 3e kind en enige zoon – toen we eindelijk afreisden, en arriveerden
ong. gelijk met een verwachtte typhoon. Nu had het eiland net een jaar daarvoor er
een meegemaakt die vrijwel alles wat na de bevrijding in '45 was opgebouwd, weer
netjes had vernield, en van T- “Wendy” werd verwacht dat af te ronden...Gelukkig
ging dat niet door maar brachten wel ca een week lang de tijd door in een hermetisch
afgeluikt huis, afgewisseld door met af en toe een snel overwippen naar de buren
waar eea naar eilandgebruik werd doorgebracht dankzij een goedgevulde bar...
In '65 tot Assistant Cashier benoemd (laagste rangorde) en Ops. Supervisor na
daarvoor het IBD grondig te hebben vernieuwd.Totaal anders dan bij NHB dat alleen
auditie per rapporten kende, had ik daar te doen met 3 auditors: intern, Hawaii State en
Federal. Laatstgenoemde merkte op dat wij meer vreemde valuta aanhielden dan
menige grotere banken aan de West Coast. Zonder opzet van mijn kant verdween
Deak and Co met stille trom..BoA had sinds lang haar branches verboden enige
foreign exchange te verhandelen nadat een branch in San Diego eens een kapitaal
aan Franse koloniale franken had aangenomen op de koers der (Europese) Franse ff...
Daar zij op Guam de enige concurrent waren, hadden BoH dus het rijk alleen.
Derde raakvlak, aangezien we niet precies van raakpunten kunnen spreken:om op
Guam klanten aan te trekken moesten we aantonen een betere service te verlenen dan
hun current BoA. Zo kwam het dat toen de KM uit Nieuw Guinea vetrok wij vanuit
Honolulu de overname, betaling en financiering verzorgden van de overtollige gehele
levensmiddelenvoorraad op zo'n snelle en doeltreffende wijze dat Jones en Guerrero
daarop onze grootste klant werd. Heb zelf goede herinneringen aan service verleend
aan traders op Kwajalein en Majuro in de Marshall Islands. Later fungeerde Guam als
centraal punt voor branches op Koror en Yap.
Helaas hadden mijn vrouw en ik ons laten verstrikken in een secte in Californie en
liet me overhalen daar op hun unaccredited liberal arts college als mature student te
gaan studeren. Einde dus van 14 jaar bankieren voor niet minder dan volgens de naam
5 banken.(1966)
Hield daar een nietszeggende BA van over. Aangezien ik te eigenzinnig was om in
het gareel van hun ministry te fungeren, werd ik redacteur, vertaler, proofreader en
lay-out man van hun Nederlandstalige publicaties voor de lezers die op hun
advertenties in Het Beste reageerden. In ieder geval kwam de literaire kant van mijn
HBS-A nu goed van pas na de eerdere economische zijde.
In 1971 overgeplaats naar Hertfordshire, UK waar ik drie medewerkers had en een SA
minister als baas. Dat hield op in 1976 toen ik heretisch werd en baan en huurhuis
verloor. Terug naar de States was niet meer te doen – had Dick van Oenen bij de Bank
of Montreal gepolst voor een job daar, die vond dat ik al te lang uit het bedrijf was –
en Nederland stond noch mijn vrouw noch ik aan. (Ik kreeg niet de indruk dat Mrs Oe
nog Dick's levensgezellin was)
Koudenburg had in Maracaibo Heerema als klant gehad die daar in het Lake offshore
oil services verleende. Terug in Nederland vanwege gezondheid 2e zoon kwam hij via
via bij Heerema aldaar terecht, vanwaar hij met diverse andere kopstukken vertrok om
voor de “natte” aannemers Hollandse Beton, Volker Stevin en Bos Kalis hun firma
Netherlands Offshore Coy te runnen.
Toen ik in 1976 zonder werk was gekomen, kwam er een onverwachte vacature in
hun Aberdeen base. Spreekwoordelijke zwager kwam langs als Coy Sec'ty van de UK
tak en vroeg me met hem mee te gaan om te zien of het werk me daar zou aanstaan.
Ideaal, administrateur met 1 man voor logistiek. Naar Delft voor sollicitatie en
aanstelling – voor de goede orde zei Koudenburg daarna dat we familie waren...
Bijzonder interessante tijd doorgemaakt die helaas al te vroeg ophield toen NOC de
concurrentie met Heerema niet kon volhouden (1980) en schepen en bemanning
werden overgenomen door McDermott.
Volgde een periode waarin ik de hele gamut van offshore oilfield supply etc aspecten
doormaakte: Wagley Offshore werkte voornl. voor Occidental, een coy die BOPs
reviseerde, Dietsmann ook voor dedicated offshore crew provision, SSR die wireline
en mudlogging cabins fabriceerde, Salvesen Offshore met safety/standby vessels en
Harran waar ik een vriend hielp een Deense partner's tank coy af te wikkelen; hijzelf
ook in allerlei offshore tanks and jet fuel systems voor offshore choppers.
Van 1987 tot 2000 zelfstandig vertegenwoordiger voor Legal and General als fin.
adviseur en commissieagent van hun producten – dus weer volledig in de monetaire
sfeer! Nu “in ruste” maar als een “active pensioner” werk ik p/t als een licensed
Maritime Security Officer in de Aberdeense haven in het kader van de ISPS. Heb dus
wel bijna voortdurend contact met de offshore industrie gehouden.
Het is wel een heel relaas geworden, maar ik sla hiermee 2 vliegen in 1 klap: enigzins
geredigeerd nl ook naar een achterneef die voor z'n/mijn familiestamboom het een en
ander over ons reilen en zeilen nodig heeft.
Now for the more interesting parts where I would like to pick your brains re your
discipline. Since the mid '50s I got acquainted with Emanuel Velikovsky's works on
historical revisions and catastrophic occurrences. Also, at the Cal. College,
completely independent of said EV, a similar ancient history revision had been
arrived at. Once I had access to a coy PC in the UK I found the Society for
Interdisciplinary Studies (SIS) as the org. that “seeks to encourage the investigation
and exchange of ideas in all the fields opened up by V's theories of cosmic
catastrophism and historical revision”. Became a member 1997 and have attended all
their seminars, every 3-4 years.
Take a look and see if you would like to join – to my limited knowledge there are no
folk of your persuasion among its membership...
What would you rate as the most significant development in the period from your
student time to your emiritus state? WHAT IN YOUR ESTIMATION ARE STILL
THE MOST OUTSTANDING UNSOLVED QUESTIONS?
In 1975 Amos Nur and si anu proposed a “Pacifica” - whatever became of that?
Do the arguments for the expulsion of the Moon from the Pacific outweigh those
against it?
I understand that Vening Meinesz's reports from his O16 tour are still of textbook
quality – pity that his findings didn't at the time get the full attention they deserved,
thanks to the soon to follow WWII.
Following up on a SIS article “When the sea flooded Britain” and further checking on
Dutch websites, I found that from ca 250 AD when the Romans left the Low
Countries, until ca 1100AD there was no habitation of the W of the Netherlands due
to the so-called Dunkirk Transgressions, hence no history! Yet you and I were taught
about Boniface being murdered nr Dokkum and that Willibrord was bishop of
Utrecht, not to forget Charlemagne's Valkhof nr Nijmegen – allemaal lariekoek
volgens Albert Delahaye. Are you familiar with that controversy?
A key element in the whole sad story is that Tacitus' “Germania” has been totally
misread and has led to all sorts of historical misunderstandings and animosities.
I happen to have translated AD's reconstruction of “Germania”'s 1st chapter, which is
now awaiting publication in a SIS periodical. Interested?
I'm running out of ideas and questions and will leave it at this.
O yes, the insertion of the NHB dox in your website: this was a careful selection to
bring out the changeover from NIHB to NHB in some variations, the Shanghai cheque
printed in Holland and the post 1939 issue when Batavia had become HO for the Far
East, as well as the stamp duty changing from guilders to rupiahs – could you draw
attention to those aspects? I do have a few more bank drafts in Ned and English which
you are welcome to.

BLO fecit 20090305