H.M. "Van Kinsbergen" : COMMENTS / COMMENTAAR


Thanks to / Hartelijk dank aan:

Hans v.d. Bos, Fred de Bree, Hans Besancon and Johan van Oldenbarneveld

for their help/ voor hun hulp..


The painting of / het schilderij van H.M. "Van Kinsbergen" by / door :

Ingrid Dingjan

was presented to /werd overgedragen aan:

The Naval Cadets / Het Korps Adelborsten

by / door:

KIM Promotion 1950 / KIM promotie 1950

on the occasion of / ter gelegenheid van:
the installation of / de installatie van:

KIM Promotion 2000 / KIM Promotie 2000

September 29, 2000


LINKS:

Johan van Oldenbarneveld

Ben Oostdam's Autobiography: Cruise on the "Van Kinsbergen", 1952

H.M. "Van Kinsbergen"