CatharinaBewijsvanGeboorteInschrijving1926.jpg
Bewijs van Geboorte
Inschrijving
geboren
19110521
CatharinaDoopperceel19110702.jpg

Gedoopt in
Eilands Kerk
19110702
CatharinaRapportboekjeChristelijkeSchoolPrinsengracht400Amsterdamcover.jpg
Christelijke School
CatharinaRapportboekjeChristelijkeSchoolPrinsengracht400Amsterdaminsidecover.jpg
Rapportboekje
1916-24
CatharinaRapportboekje1916_18.jpg
1916_18
CatharinaRapportboekje1918_20.jpg
1918_20
CatharinaRapportboekje1920_22.jpg
1920_22
CatharinaRapportboekje1922_24.jpg
1922_24
CatharinaDiplomaAMULO1925a.jpg
MULO A
Diploma
CatharinaDiplomaAMULO1925bEisen.jpg
Eisen
1925
CatharinaMULODiplomaAcijfers.jpg
MULO Diploma
A - cijfers
1925
CatharinaZuiderbadZwemdiploma1926.jpg

Zuiderbad
Zwemdiploma
1926
CatharinaDiplomaBMULO1926a.jpg
MULO B
Diploma
CatharinaDiplomaBMULO1926bEISEN.jpg
Eisen
1926
CatharinaRapportboekjeGerefKweekschoolcover.jpg
Geref.Kweekschool
Rapportboekje
CatharinaRapportboekje1926_27.jpg
Rapport
1926_27
CatharinaAktevanBenoeming1928.jpg
Akte van
Benoeming
1928
CatharinaRapportboekje1928_29.jpg
Rapport
1928_29
CatharinaEindexamencijfersGerefKweekschool1929.jpg
Eindexamencijfers
Geref.Kweekshool
1929
CatharinaGeboortenRegister19290628.jpg
Geboorten
Register
dated 19290628
CatharinaAktevanBekwaamheidalsOnderwijzeres1929.jpg
Akte van
Bekwaamheid
1929a
CatharinaAktevanBekwaamheidalsOnderwijzeres1929bAanteeken ong.jpg
Akte van
Bekwaamheid
1929b
Catharina1930.jpg
Akte van
Aanstelling
1930

CatharinaAktevanBekwaamheidGerefKweekschoolAmsterdam1930.jpg
Akte van
Bekwaamheid
1930a
CatharinaAktevanBekwaamheidGerefKweekschoolAmsterdam1930back.jpg
Akte van
Bekwaamheid
1930b
CatharinaAktevanBenoeming1931.jpg
Akte van
Benoeming
1931a
CatharinaAktevanBenoeming1931page2Bepalingen.jpg
Akte van
Benoeming
1931b
CatharinaAktevanBenoeming1931page3BepalingenInstructie.jpg
Akte van
Benoeming
1931c
CatharinaAktevanBenoeming1931page4Instructie.jpg
Akte van
Benoeming
1931d
CatharinaAktevanAanstelling1932.jpg
Akte van
Aanstelling
1932
CatharinaAktevanBenoeming1933.jpg
Akte van
Benoeming
1933
CatharinaGetuigschriftvanZedelijkGedragNieuwerAmstel1949.jpg
Zedelijk Gedrag
1949
CatharinaAktevanBenoeming1949.jpg
Akte van
Benoeming
1949
CatharinaAktevanBenoemingVCOAmstelveen1949.jpg
Akte van
Benoeming
1949
CatharinaBewijsOpnemingBevolkingsregisterAmstelveen1965.jpg
Bewijs Opneming
Bevolkingsregister
1965
Ben Oostdam
story # 613

CATHARINA
DOCUMENTS


BLO fecit 20100725
stories