BernardusGeboorteInschrijving1916.jpg
Geboorte
Inschrijving
1916
BernardusGeboortenRegister19230306.jpg
Geboorten
Register
19230306
BernardusEindDiplomaGerefKweekschoolAmsterdam1928.jpg
Einddiploma
Geref.Kweekschool
1928
BernardusAktevanBekwaamheidalsOnderwijzer1928.jpg
Onderwijzer
1928
BernardusGeloofsbelijdenisNieuweKerk1929.jpg
Geloofsbelijdenis
Nieuwe Kerk
1929
BernardusCatharinaGetrouws19320224GemeenteAmsterdamBurgerlijkeStand.jpg
Trouwt met Catharina
Geertruida Boelsma
1932
BernardusJaarwedde1932a.jpg
Jaarwedde
1932a
BernardusJaarwedde1932b.jpg
Jaarwedde
1932b
BernardusAktevanBekwaamheidalsHoofdonderwijzer1925.jpg
Hoofdonderwijzer
1935
BernardusCijfersHoofdonderwijzerExamen1935.jpg
Cijfers Hoofd-
Examen
1935
BernardusAktevanBekwaamheidLOFranscheTaal19410813.jpg
Frans
19410813
BernardusExamensFransLOPuntenlijst.jpg
Puntenlijst
Frans LO Examen
1941

Bernardus
Documents

BernardusPersoonsbewijs1941.jpg
Persoonsbewijs
1941
BernardusLuchtbeschermingsdienstAanstellins-enLegitimatiebewijs1942.jpg
Luchtbeschermings
dienst Aanstelling
1942
BernardusVestigingsvergunning1947.jpg
Vestigings
Vergunning
1947
BernardusJulianaSchoolPensioensgrondslag1947.jpg
Pensioen
Julianaschool
1947
BernardusjAARLIJKSEhONORERINGFEENVIJFTIG1948.jpg
Jaarlijkse
Honoreringfee
1948
BernardusGetuigschriftvanZedelijkGedragNieuwerAmstel1949.jpg
Zedelijk Gedrag
1949
BernardusAktevanBenoemingWilhelminaSchool1950.jpg
Wilhelminaschool
1950
BernardusInschrijvingBevolkingsregisterNieuwerAmstel1955.jpg
Bevolkingsregister
Nieuwer Amstel
1955
BernardusGetuigschriftvanZedelijkGedragNieuwerAmstel1958.jpg
Zedelijk Gedrag
1958
BernardusMinOKWreKindertioelagevoorzoonopMcGill.jpg
Kindertoelage
Min.O K W
zoon op McGill
1958
BernardusInschrijvingBevolkingsregisterNieuwerAmstel1961.jpg
Nieuwer Amstel
1961
Ben Oostdam story #611
BernardusVerklaringgeenTBC1964a.jpg
Geen T B C
1964
BernardusBewijsOpnemingBevolkingsregisterAmstelveen1965.jpg
Amstelveen
1965
stories
BLO fecit 20100723