FAMILY ANECDOTES

Ben Oostdam


Vroeger, als we mijn Moeder om een snoepje vroegen, was het antwoord zoiets als:
"Wat ? Het is pas kwart voor drie, we hebben net gegeten!"

Wanneer we even later vroegen, was het:
"Wat? Het is al kwart over drie, we gaan zo eten!"
When we were young and asked our Mother for a candy, her reply was something like:
"What? It is only a quarter to three, we just finished lunch!".

A little later, when we asked again: the reply was:
"What? It is already a quarter past three, we are almost getting ready for dinner!"


Ik geloof niet dat mijn Moeder ooit een vers kadetje gegeten heeft. Het was altijd:
"Eerst moeten jullie de kadetjes eten die nog over zijn!"
I do not believe my Mother ever enjoyed a fresh roll. It was always:
"You first have to finish the rolls we still have left over!"

Aan het eind van de Tweede Wereld Oorlog, hongerige kinderen kwamen aan de deur bedelen om voedsel. Mijn Moeder had net een soort roggebrood gekookt in een bus op een noodkacheltje, en sneed een stuk af voor een zielig jochie. Ze smeerde er zelfs wat ingedampte suikerbiet vocht op, een soort jam.
Het jochie nam een bijt en keek vies. "Wat is er aan de hand?" vroeg Moeder."Lust ik niet", zei hij. "Waarom niet?" "Niet lekker!" antwoordde hij, waarop mijn Moeder de rest van het roggebrood uit het jochie's hand griste en zei:"Ga jij dan maar bij de Koningin eten!"
At the end of WW2, starving kids in Amsterdam came knocking on our doors for food. My Mother had just boiled some kind of pumpernickel in a can on top of an "emergency stove" and spread some half-evaporated sugarbeet-juice on it by way of jam.
She handed this to a sorry-looking little kid who took one bite and looked sour. "What's the matter?" she asked. "I do not like it," was the reply. "Why not?" she wondered. "It does not taste good", he answered, whereupon Mother grabbed the rest of the pumpernickel out of his hand and retorted: "Why do not you go and have dinner with the Queen?"
BLO fecit 20031029 - continue to next page